AI assisterar vid rättegång

AI assisterar vid rättegång

En amerikansk man i Wisconsin har dömts till sex års fängelse baserat bland annat på en rapport framtagen av ett program baserat på artificiell intelligens. Rapporten var framtagen av en programvara som heter Compas som utvecklats av företaget Northpointe. Med hjälp av programmet kan man förutse hur stor risken är för att personen i fråga kommer att fortsätta begå brott. I det aktuella fallet bedömde ai-programmet att det förelåg en mycket hög risk att den åtalade skulle begå fler brott vilket i sin tur bidrog till att den åtalade straffades. Noterbart är dock att personen inte enbart fälldes på grund av detta men enligt domstolen gav rapporten värdefull information. Användandet av denna typ av AI-program är inte okontroversiellt och fallet har diskuterats flitigt. Bland annat har man kritiserat bristen på insyn i hur programvarorna fungerar och de algoritmer som används.

Läs mer om fallet här: https://www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-by-a-software-programs-secret-algorithms.html