Hälsa / Träning Resa Shopping Teknik / Prylar
Publicerat: 2018-01-24

Spaning

AI förväntas ge säkrare trafik och sjukdomsdiagnoser

AI förväntas ge säkrare trafik och sjukdomsdiagnoser

Majoriteten av svenskarna tror att artificiell intelligens är en del av framtiden. Men vad vill svenskarna att den nya tekniken ska användas till? Framförallt finns en önskan om att göra trafiken säkrare och drygt en av tre vill att AI ska möjliggöra självkörande bilar. Många skulle dessutom lita på AI att utföra uppgifter utan mänsklig hjälp. Det visar mobiltillverkaren Huaweis senaste rapport om artificiell intelligens. Rapporten som bygger på en riksrepresentativ undersökning visar att närmare åtta av tio tror att AI är en del av framtiden. Endast 6 procent svarar motsatsen.
Många svenskar vill att artificiell intelligens ska underlätta i vardagen. Närmare hälften önskar nämligen att den nya tekniken ska användas till att göra trafiken säkrare och en av tre vill att AI ska möjliggöra självkörande bilar. Nästan lika många önskar att tekniken ska ställa sjukdomsdiagnoser. Resultatet visar också att många skulle lita på AI att utföra olika typer av uppgifter utan människor. En tredjedel skulle lita på den artificiella intelligensens förmåga att göra trafiken säkrare och lika många skulle låta tekniken köra bilar. Dock skulle endast 17 procent lita på AI att ställa sjukdomsdiagnoser utan mänsklig hjälp.
Resultatet av undersökningen visar också att det finns en önskan om att AI-teknik ska finnas i flera produkter. Hela 45 procent vill se tekniken i bilar. Det är främst män som önskar detta, 55 procent uppger det. Motsvarande siffra bland kvinnor är 37 procent. Fyra av tio svenskar vill dessutom se den nya tekniken i smartphones och datorer.
Topp 5: Detta vill svenskarna att artificiell intelligens ska göra i framtiden

  1. Göra trafiken säkrare 46 %
  2. Möjliggöra självkörande bilar 35 %
  3. Ställa sjukdomsdiagnoser 30 %
  4. Skicka påminnelser i vardagen 18 %
  5. Agera kundservice 18 %

 
Läs mer om undersökningen här: http://www.mynewsdesk.com/se/huawei-swe/pressreleases/saekrare-trafik-sjaelvkoerande-bilar-och-sjukdomsdiagnoser-detta-oenskar-sig-svenskarna-av-ai-i-framtiden