Hälsa / Träning Hem / Boende Mat / Dryck Privatekonomi Resa Shopping Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2022-04-11

Spaning

Utsläppen fortsätter att öka enligt IPCC rapport

Utsläppen fortsätter att öka enligt IPCC rapport

Under 2010-2019 har globala växthusgasutsläppen fortsatt att öka. Det behövs fortsatt arbete med både omedelbara och djupgående utsläppsminskningar inom alla sektorer för att begränsa den globala uppvärmningen. Och det finns många åtgärder. Det framgår av IPCC:s rapport ”Klimat i förändring 2022 – Att begränsa klimatförändringen”
Rapporten visar hur utsläppen har utvecklats under de senaste åren och årtiondena samt möjliga åtgärder för att minska utsläppen. Sammantaget konstateras att de globala klimatutsläppen har fortsatt att öka, dock med viss inbromsning av ökningstakten. Det finns stora skillnader mellan och inom världsregioner och länder både gällande utsläppens storlek och trender. I minst 18 länder har utsläppen under de senaste åren minskat på ett varaktigt sätt.
Det finns också andra klimatrelaterade trender som exempelvis prisutvecklingen av solkraft, vindkraft och batterier som alla blivit mycket billigare. 56 länder har nu lagar som avser utsläpp. Mer än häften av världens utsläpp finns i dessa länder. Det finns utsläppsminskningsåtgärder inom alla sektorer där utsläpp finns som energisektorn, markanvändning, byggnader, städer, transporter och industri. Det handlar ofta inte om stora kostnader.
Enligt IPCCs beräkningar skulle en halvering av de globala klimatutsläppen till 2030 skulle kunna göras till en kostnad på mindre än 1 000 kronor per ton koldioxidekvivalenter. Hälften av dessa minskningar skulle kosta i storleksordningen upp till 200 kronor per ton. Det handlar om investeringar i solkraft, vindkraft, effektivisering, bevarande av ekosystem och minskade metanutsläpp. Ibland kan de nya åtgärderna till och med vara billigare än de motsvarande gamla och fossila, så i många fall handlar det inte om en kostnad, utan om en besparing, sade Markku Rummukainen.
Rapporten diskuterar också minskningar på efterfrågesidan. Det finns stor potential när det gäller bland annat matvanor, mathantering, transporter, boende och produktanvändning.
 
Källa: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/ipcc-vi-star-vid-ett-vagskal/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/resources/press/press-release/
 
Bild: Depositphotos