Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2023-08-17

Spaning

AI kan ersätta vart fjärde jobb enligt OECD

AI kan ersätta vart fjärde jobb enligt OECD

Enligt en rapport från OECD med titeln Artificial intelligence and jobs kan uppemot 27 procent av jobben inom OECD-området komma att ersättas av AI. Inom finanssektorn och byggbranschen menar en majoritet av arbetsgivarna (64 respektive 71 procent) att de anställda behöver vidareutbildning för att anpassa sig till den nya verkligheten. OECD omfattar i dagsläget de flesta länder i Europa, Nord- och Sydamerika, samt Australien, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea och Israel.

 

Källa: https://oecd.org/employment-outlook/2023/

 

Bild: Oecd