Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2020-10-27

Spaning

Tilltagande automatisering av arbetslivet enligt WEF

Tilltagande automatisering av arbetslivet enligt WEF

Idag utförs ungefär en tredjedel av världens arbetsuppgifter av maskiner och datorer, men World Economic Forum, WEF, tror alltså att maskinerna kommer vara i majoritet redan inom fyra år.  År 2025 kommer maskiner att utgöra mer än hälften av världens arbetskraft. Det spår World Economic Forum.
WEFs rapport The Future of Jobs 2020 bygger på undersökningar och frågor hos 300 av världens största bolag som tillsammans har en arbetsstyrka på åtta miljoner. Över 50 procent av de tillfrågade förväntade sig en ökad teknisk omställning på sitt bolag, och drygt fyra av tio trodde att denna utveckling skulle leda till färre arbetstillfällen.
Samtidigt som omställningen innebär att det sannolikt kommer behövas mänsklig arbetskraft för andra typer av arbeten som kommunikation och beslutsfattande, och inom områden som grön ekonomi och molntjänster, kommer de arbeten som försvinner att drabba personer med lågavlönade och något enklare arbeten.
 
Källa:  https://www.weforum.org/press/2020/10/recession-and-automation-changes-our-future-of-work-but-there-are-jobs-coming-report-says-52c5162fce
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020
 
Bild: Screen shot Youtube