AI ska stimulera återbruk

AI ska stimulera återbruk

Nu bryter Returbutiken, Umeå kommun och Hi5 ny mark med hjälp av Artificiell Intelligens (AI). Genom att använda maskininlärning och bildanalys ska man under våren ta fram en lösning som automatiskt skapar ett digitalt register över de artiklar som finns i butiken.

Registret kan vi sedan använda för att göra det enklare och effektivare att hitta begagnade produkter. Intresserade ser utbudet utan att fysiskt behöva besöka butiken och det blir lättare att återbruka mer istället för att köpa nytt. Projektet startar i vår och kommer att pågå fram till hösten, då en fungerande prototyp ska vara klar.

Läs mer: http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/pressochinformationsmaterial.4.bbd1b101a585d704800082221.html#/pressreleases/ai-kan-stimulera-aaterbruk-2471232