Aktiv online dejtar offline

Enligt Nilsen social media report Q3 2011 så finns det en tydlig koppling mellan att vara aktiv i sociala medier och att gå på dejt. Det är faktiskt så att, enligt rapporten, om du är aktiv i sociala medier så är det 45% större sannolikhet att du går på en dejt offline.

Så är det med det!