Hälsa / Träning Resa
Publicerat: 2019-10-22

Spaning

Akutmedicinska drönar-transporter utreds

Akutmedicinska drönar-transporter utreds

SOS Alarm inleder ett samarbete med Karolinska Institutet och Everdrone. Syftet är att närmare undersöka möjligheterna och säkerheten kring akuttransporter med drönare av medicin och medicinsk utrustning till patienter som drabbats av livshotande hälsotillstånd. Förhoppningen är att man på sikt ska kunna genomföra drönarflygningar som räddar liv.

Målsättningen med projektet är att närmare undersöka möjligheterna och säkerheten kring akuttransporter med drönare – och att på sikt kunna genomföra flygningar för att rädda liv. Inledningsvis kommer projektet att fokusera på mycket specifika typer av incidenter. På sikt hoppas man kunna identifiera flera typer av larm där drönarleveranser kan vara skillnaden mellan liv och död. För att detta ska bli verklighet behöver tekniska förutsättningar, flygtillstånd och inte minst mänskliga rutiner komma på plats.

Källa: https://www.sosalarm.se/pressrum/pressmeddelanden/2019/sos-alarm-ingar-samarbete-med-everdrone-och-karolinska-institutet--undersoker-mojligheter-for-akutmedicinska-dronartransporter/