Resa Shopping Värderingar
Publicerat: 2022-05-16

Spaning

Äldre gör bäst hållbara val i vardagen

Äldre gör bäst hållbara val i vardagen

Personer mellan 55-64 år är de som är bäst i Sverige på att göra klimatsmarta val i vardagen, såsom att återvinna, minska sin energianvändning eller köpa mer lokalproducerat. Däremot är yngre generationer mer aktiva när det kommer till att ställa krav på arbetsgivare och visa samhällsengagemang kring klimatfrågan. Det visar en ny undersökning från revisions- och konsultbolaget Deloitte. Undersökningen ger en bild av hur människors inställningar till klimatet påverkar hur de lever sina liv och visar på skillnader i bland annat hur olika generationer väljer att integrera hållbarhet i sin vardag, i yrkeslivet och ur ett samhällsperspektiv.
En stor andel av de som i undersökningen kategoriseras som ”standard setters” när det kommer till att ställa krav på arbetsgivare och engagera sig politiskt i klimatfrågan tillhör denna generation. Men när det kommer till dagliga vanor och köpbeslut ser man ett större engagemang bland äldre respondenter. Majoriteten av de som kategoriseras som ”standard setters” när det kommer till att göra hållbara val i vardagen är över 45 år. Den största andelen – 26 procent – tillhör årskullen 55-64, 19 procent är 65+ och 18 procent är mellan 45-54 år.
 
Källa: https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/consumer-industrial-products/articles/sustainable-actions-index.html
 
Bild. Press Deloitte