Allt fler har klimatångest

Svenskarnas klimatångest har ökat

 

Klimatångesten har ökat bland svenskarna, det visar en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av elbolaget GodEl. Mer än varannan person, 54 procent, uppger att de lider av klimatångest. Undersökningen visar på en ökning av klimatångest hos svenska folket sedan förra året. Ökningen är störst bland män. Från 36 procent 2019 till 43 procent 2020.

 

Samtidigt som fler lider av klimatångest är det också fler som tar klimataction. Nästan hälften, 48 procent, av svenskarna säger sig ha förändrat sina konsumtions-, res- och matvanor i hög utsträckning för klimatets skull. Det är en ökning med nio procentenheter sedan förra året. Endast en av tio uppger att de inte gjort någon förändring alls.

 

Källa: https://press.godel.se/posts/pressreleases/undersokning-svenskarnas-klimatangest-har-oka

 

Bild: Press GodEl