Media Teknik / Prylar
Publicerat: 2017-10-19

Spaning

”Alla” är på internet

”Alla” är på internet

Nu släpps rapporten ”Svenskarna och internet 2017” från Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Undersökningen har pågått sedan år 2000 och är Sveriges största om digitala trender och hur vi använder internet. Rapporten är fullspäckad med intressant information om vem och hur vi använder internet.
Intressantast är kanske att antalet svenska internetanvändare fortsätter att öka, nu använder 94 procent internet, 85 procent gör det i mobilen. Upp till pensionsåldern använder så gott som alla (99%) internet. Även bland de äldsta ökar användningen stort, för första gången är det nu över hälften (56%) av de över 76 år som använder internet.
Barns användning av internet fortsätter också att öka. Redan vid två års ålder använder fyra av fem (79 %) internet! Två av tre sjuåringar använder internet varje dag.
Även vår mediekonsumtion håller nu allt mer på att ske via internet. Hälften av de svenska internetanvändarna betalar för musik och film och 100 procent (!) av de upp till 25 år tittar på Youtube.
Sociala medier fortsätter att öka, fyra av fem svenskar använder sociala medier. Facebook är fortsatt populärast och används av 74 procent av internetanvändarna. Här kan man nästan prata om att Facebook håller på att förändras från tjänst till infrastruktur då allt färre lägger upp egna inlägg utan istället använder Facebook för att organisera sig och skicka personliga meddelanden.
Flest nya användare senaste året har Instagram fått. Varannan svensk internetanvändare använder nu Instagram, en ökning med 20 procent. Snapchat ökar också stort och används av en tredjedel av internetanvändarna medan var fjärde använder Twitter.
Ladda ner rapporten här: http://www.soi2017.se/