Kultur / Fritid Media Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2018-09-04

Spaning

Sätt jämställdhets-betyg!

Sätt jämställdhets-betyg!

Ökad medvetenhet om vilka värderingar vi matar våra sinnen med.
-Vi är så noga med att det vi äter ska vara bra för oss. Det vi föder våra sinnen med borde vi vara lika noga med. Det anser Matilda Kong, föreläsare, konsult och skribent inom jämlikhet, mångfald och inkludering.
Hon ligger bakom initiativet Jämra, som ska betygssätta konsumtionsmedia som exempelvis böcker filmer och tv-serier ur ett normkritiskt och jämlikhetsfokuserat perspektiv. Tanken är att både konsumenter och skapare, läsare, biobesökare, producenter, föräldrar, författare, regissörer ska bli medvetandegjorda om vilka stereotyper och normer som finns i verken.
För att hitta de underliggande värderingarna i ett verk används AI. Algorimerna hittar sådant som hur många repliker män respektive kvinnor har och hur olika minoriteter framställs.
Jämra kommer också att öppnas för crowdbaserad rating där alla som vill kan ge betyg åt det de ser hör eller läser.
Förhoppningen är att ökad medvetenhet ska bidra till större mångfald och fler icke-stereotypa kulturyttringar.
https://www.facebook.com/jamrasverige/videos/233647507305346/