Resa
Publicerat: 2018-06-21

Spaning

Allt fler bokar resan i mobilen

Allt fler bokar resan i mobilen

Antalet bokade resor från mobilen ökar bland svenskarna räknar man med iPad är siffran 36 procent. Idag bokas var femte resa från en mobil enhet, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med året innan. För två år sedan bokade endast var tionde svensk sin resa via mobilen.
När det gäller mobila resebokningar ligger dessutom Sverige i framkant jämfört med våra grannländer. Enligt statistik från TUI har Sverige 19 procent mobilbokningar, att jämföra med Danmarks knappa 10 procent. Även i Norge och Finland är andelen lägre. Där finner vi 16 respektive 12 procent mobilbokningar.
Siffror visar även att utvecklingen har gått otroligt snabbt – för 5 år sedan bokades en stor andel av svenskarna svenskarnas resor i resebutik. För snart två år stängde TUI sin sista fysiska butik och säljer nu nästan enbart resor via internet.
Svenskars benägenhet att boka sin resa via mobilen varierar, beroende på var man befinner sig i landet. Flest mobilbokningar finns i Stockholm där 28 procent av alla resebokningar via TUI sker via mobilen. I Göteborg är siffran 26 procent och i Malmö 22 procent. Sämst på att boka via mobilen är resenärer från Växjö och Halmstad, där endast 12 procent bokar sin resa via mobilen.
 
Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/tui/pressreleases/allt-fler-bokar-resan-i-mobilen-2547386