Privatekonomi
Publicerat: 2024-06-13

Spaning

Allt fler dollarmiljonärer i världen

Allt fler dollarmiljonärer i världen

Efter en nedgång under pandemin är antalet dollarmiljonärer i världen tillbaka på nya rekordnivåer. Det visar årets upplaga av World Wealth Report från Capgemini. I takt med att många ekonomier studsat tillbaka har antalet dollarmiljonärer i världen ökat med 5,1 procent. I Sverige går utvecklingen däremot i motsatt riktning, med en minskning på 0,6 procent.

Rapporten visar att 22,8 miljoner dollarmiljonärer globalt förfogar över en samlad förmögenhet på 86,8 biljoner dollar, vilket är en uppgång på 4,7 procent jämfört med förra årets upplaga av Capgeminis årliga World Wealth Report. Därmed är den tillbakagången på 3,3 procent från förra årets undersökning utraderad.

I Sverige har utvecklingen fortsatt neråt, rapporten visar en minskning med 0,6 procent till sammanlagt 154 000 dollarmiljonärer. Det totala värdet av de svenska dollarmiljonärernas förmögenhet har samtidigt minskat med 0,5 procent och uppgår nu till cirka 374,7 miljarder dollar. Utvecklingen går också tvärt emot våra nordiska grannländer, där Danmark sett en ökning av antalet dollarmiljonärer med 4,3 procent och Norge med 3,3 procent.

Så kallade ultra-high-net-worth individuals (UNHWI) utgör strax över 1 procent av de samlade dollarmiljonärerna, men deras samlade förmögenhet står för drygt 34 procent av gruppens samlade tillgångar. Åldrande generationer väntas överföra mer än 80 biljoner dollar under de kommande två decennierna.

 

Källa: https://www.capgemini.com/insights/research-library/world-wealth-report/

 

Bild: Cap Gemini