Privatekonomi Resa
Publicerat: 2018-01-23

Spaning

Allt fler kan tänka sig att abonnera på en bil

Allt fler kan tänka sig att abonnera på en bil

När Volvo Cars lanserade modellen XC40 fick den stor uppmärksamhet – inte minst för den nya möjligheten att kunna abonnera på den. Till ett fast månadspris kan kunderna få ett bekvämt sätt att ha bil, som kan varieras efter behov. Kunderna kan dessutom byta till helt ny bil vartannat år utan risk. Erbjudandet är idag inte bara tillgängligt för XC40 utan för alla Volvos modeller. Och intresset för att abonnera på en bil ökar.
Tillsammans med undersökningsföretaget KantarSifo har Volvo Cars nyligen genomfört en internationell undersökning. Tusen personer i vardera USA, Kina, Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien har svarat på frågor om sin inställning till prenumerationstjänster och att äga saker. Svenskarnas svar sticker ut.
En av tre svenskar säger sig vara intresserade av att abonnera på en bil istället för att äga den, vilket är en högre siffra än vad som uppmätts tidigare. Den siffran är ännu högre bland de som redan nu har tillgång till bil genom bilpool eller carsharing. Där är nästan hälften (44 procent) positiva till att abonnera på en bil. Vid en internationell jämförelse är det högst av de västerländska länderna, men en bit bakom Kina där hela 51 procent av alla som svarat är positiva.
Undersökningen visar även att fyra av tio svenskar ibland känner att man äger för många saker. Det är den högsta siffran av alla länder, där bara 25 procent av fransmännen känner igen sig i påståendet. Inte nog med det, av de svenskar som svarat det, känner nästan hälften till och med att de kan bli helt överväldigade av vissa saker de äger, nästan som om sakerna ägde dem istället.
Volvo Cars har även djupintervjuat ett antal kunder som använder Care by Volvo idag. Resultatet visar att erbjudandet passar bra för människor i olika åldrar och i helt olika livssituationer.
Läs mer: https://www.media.volvocars.com/se/sv-se/media/pressreleases/219638/allt-fler-vill-abonnera-pa-en-bil-svenskarna-anser-att-de-ager-for-mycket-visar-undersokning