Arbetsliv
Publicerat: 2020-12-01

Spaning

Allt fler kräver möjlighet till distansarbete

Allt fler kräver möjlighet till distansarbete

Närmare nio och tio tror att digitalisering leder till ett friare arbetsliv. Var tredje person och varannan kvinna mellan 30 och 49 år skulle tacka nej till ett jobb som inte erbjuder distansarbete. Samtidigt som 76 procent är positiva till digitala utvecklingen uppger 91 procent en oro för att tekniska enheter fångar upp data. Det visar IT-konsultföretaget Sigmas rapport Tomorrow Report som släpps i januari 2021. När det kommer till inställningen till ny teknik tenderar män att vara mer positivt inställda än kvinnor. Hälften av alla tillfrågade män hade till exempel kunnat tänka sig opereras av en robotkirurg, dubbelt så många jämfört med kvinnor.
 
Källa: https://www.voister.se/artikel/2020/11/krav-pa-distansjobb/
 
Bild: Depositphotos