Arbetsliv Kultur / Fritid Värderingar
Publicerat: 2019-04-05

Spaning

Flexibilitet på arbetsplats- ny norm

Flexibilitet på arbetsplats- ny norm
IWG tillsammans med MindMetre Research har gjort en undersökning om hur anställda och företag ser på att vara bunden till att arbeta på kontor. Studiens underlag var 15.000 respondenter i 80 olika länder, där det som framkom i studien var att 80%  av de anställda skulle tacka nej till en anställning som inte erbjöd flexibilitet. mer än 50% tyckte att möjligheten till valfri arbetsplats var viktigare än att arbeta på ett prestigefyllt företag. och 75% ansåg att flexibla arbetstider var en ny norm. På företagssidan så ansåg företag att de största problemen med att införa flexibla arbetstider var att de inte vet hur det kommer att påverka företagskulturen på arbetsplatsen och att förändra organisationen till att anpassa sig till flexibla arbetstider var en stor svårighet att få övergå till.  Vad som gör studien extra intressant är att av de företag som valt att konvertera om sin verksamhet till flexibla arbetstider så har 91% av de verksamheterna blivit mer produktiva än de var tidigare.
Källa: http://www.iwgplc.com