Kultur / Fritid Värderingar
Publicerat: 2019-04-04

Spaning

Allt fler länder rör sig ifrån demokrati

Allt fler länder rör sig ifrån demokrati

Allt fler länder går ifrån demokratier, detta visar forskning från Göteborgs universitet. Ungern,  Brasilien, Polen med flera är några exempel på länder som rör sig mot vad som kallas autokratisering, det vill säga en rörelse mot diktatur. Vad som framgick ur forskningen var att det idag, jämfört  med tidigare sker det i en mer diskret och långsam process där folkvalda partier ändrar om samhällsmakten, där mer kontroll av media och lagar påverkar det civila samhället negativt. Vad som också framgick ur studien var att 60/75 demokratier som genomgått autokratisering har blivit diktaturer.
Läs mer: https://www.forskning.se/2019/04/04/allt-fler-demokratier-ror-sig-mot-diktatur/