Arbetsliv Resa
Publicerat: 2018-06-18

Spaning

Allt fler medlemmar i svartaxigrupper på Facebook

Allt fler medlemmar i svartaxigrupper på Facebook

Idag finns det cirka 150 företagslika svarttaxigrupper på Facebook. Jämfört med september 2017 har antalet medlemmar vuxit med 40 000 personer, vilket motsvarar hela Kalmar kommuns invånarantal. Medlemsantalet ökar i sju av tio kartlagda svarttaxigrupper. Det visar en ny kartläggning från Svenska Taxiförbundet.
Svenska Taxiförbundet publicerade i september 2017 en kartläggning som visade att det fanns cirka 100 aktiva företagslika svarttaxigrupper som samlade cirka 90 000 medlemmar. Svenska Taxiförbundet visar nu i en uppdaterad rapport att företagslika svarttaxigrupper på Facebook förekommer i var tredje kommun. Medlemsantalet ökar i sju av tio kartlagda svarttaxigrupper jämfört med september 2017.
De slutna svarttaxigrupperna har cementerat sin roll på flera orter i landet däribland Göteborg, Gävle och Luleå, städer som också visar stora medlemsökningar under det senaste halvåret. Förbundet uppskattar att verksamheten redan på dagens nivå genererar en omsättning om cirka 745 miljoner kronor.
Läs mer: http://www.taxiforbundet.se/media/109251/svartaxi_2018_final.pdf