Arbetsliv Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2021-12-03

Spaning

Allt fler svenskar positiva till AI

Allt fler svenskar positiva till AI

Undersökningsföretaget Yougov har kartlagt synen på ai på 17 olika marknader i rapporten ”Automation & AI-rapport 2021”. Det visar sig att var tredje svensk, cirka 35 procent, är skeptiskt inställd till fenomenet ai. När en liknande undersökning gjordes för två år sedan var nästan 80 procent negativt inställda. 45 procent av svenskarna har inställningen att vi måste vara uppmärksamma så att den tekniska utvecklingen inte skenar iväg, särskilt i den delen av befolkningen som är över 55 år. Men 28 procent av svenskarna anser faktiskt att ai är ett naturligt steg i den tekniska utvecklingen.
Acceptans av artificiell intelligens är den vanligaste attityden bland 23 % av respondenterna i de 17 länderna. Befolkningarna i Mexiko (39 %), Hongkong (36 %) och Indien (33 %) är mest accepterande av artificiell intelligens. Acceptans av artificiell intelligens är minst vanligt i Frankrike (7 %). Även Sverige ligger under det globala genomsnittet. 19 % av svenskarna accepterar och 17 % är optimistiska gentemot artificiell intelligens. Vilket också är en stor förändring jämfört med för två år sedan då endast 6 procent var positivt inställda i Sverige.
 
Källa: https://yougov.se/news/2021/11/30/var-tredje-svensk-skeptisk-artificiell-intelligens/
 
Bild: Press Yougov