Arbetsliv Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2023-12-13

Spaning

EU överens om ny AI-lag

EU överens om ny AI-lag

EU:s ministrar har kommit överens om hur regleringen av AI ska se ut.  I den nya regleringen anges att de måste följa öppenhetskrav som teknisk dokumentation, hålla sig till EU:s upphovsrättslagstiftning och sprida detaljerade sammanfattningar om det innehåll som används för träning.

När det gäller användningen av biometri så kommer oriktad skrapning av ansiktsbilder från internet eller övervakningsfilmer för att skapa databaser för ansiktsigenkänning förbjuds. När det gäller ansiktsigenkänning i realtid begränsas det till riktade sökningar för vissa typer av brottsoffer och för att förebygga specifika, aktuella terrorhot och för att identifiera personer som misstänks ha begått vissa allvarliga brott.

Till sist, när det gäller de som klassas som högrisksystem krävs sådant som dataset av hög kvalitet, loggning av aktiviteter, detaljerad dokumentation, mänsklig tillsyn och en hög nivå av robusthet, noggrannhet och cybersäkerhet.

2025 väntas den nya AI-regleringen implementeras och den som bryter mot den riskerar böter på maximalt 35 miljoner euro eller 7 procent av den globala omsättningen.

 

Källa: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231206IPR15699/artificial-intelligence-act-deal-on-comprehensive-rules-for-trustworthy-ai

 

Bild: Depositphotos