Arbetsliv
Publicerat: 2014-10-01

Spaning

Amerikanska arbetsmarknaden 2022

Amerikanska arbetsmarknaden 2022

Amerikanska myndigheten för arbetsmarknadsstatistik, U.S. Bureau of Labor Statistics, har publicerat en rapport för hur de ser på utvecklingen av den amerikanska arbetsmarknaden de närmaste 10 åren. Man prognostiserar där att den totala arbetstillväxten kommer att vara drygt 10 procent. Främst kommer nya arbetstillfällen att skapas inom hälso- och vårdsektorn, de beräknas stå för en tredjedel av alla nya jobb. Bland de sektorer som väntas krympa nämns traditionella områden som jord- och skogsbruk.
Läs mer här:
http://hbr.org/2014/10/what-well-be-doing-in-2022/ar/1
http://www.bls.gov/ooh/