Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2017-09-11

Spaning

Amerikanska storföretag tar strid för DACA

Amerikanska storföretag tar strid för DACA

Presidents Trumps beslut att riva upp det sk DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) har väckt stora protester från amerikanska storföretag som Apple, Facebook, Amazon, Starbucks och Microsoft. Programmet som ger barn till illegala immigranter rätt att stanna i USA infördes under Barack Obamas period som president. Barnen, som också går under benämningen ”Dreamers”, riskerar nu att bli av med sitt uppehållstillstånd och utvisas till det land deras föräldrar kom ifrån. Det här har nu väckt stora protester hos inte minst många teknikföretag då de har många av dessa anställda i sina företag.
15 åklagare i olika amerikanska stater har nu lämnat in stämningsansökningar för att stoppa de planerade förändringarna. Ovan nämnda företag har i samband med detta lämnat in skrivelser som stödjer stämningarna. Mycket intressant att företagen så tydligt tar ställning mot den amerikanska presidenten. En politisk aktivism som vi inte riktigt sett förut, framförallt inte i USA.
Läs mer här: http://www.campaignlive.co.uk/article/amazon-starbucks-microsoft-trump-undocumented-children/1443924