Resa
Publicerat: 2021-03-15

Spaning

Ändrade resvanor med kollektiv-trafiken 2020

Ändrade resvanor med kollektiv-trafiken 2020

Coronapandemin har fått svenska folket att radikalt ändra sina resvanor med kollektivtrafiken under 2020. Men många vill återvända när pandemin är över. Det visar resultaten från Svensk Kollektivtrafiks temarapport kring inställning och resebeteende till kollektivtrafiken med frågor kopplade till pandemin. Rapporten baseras på resultatet av Kollektivtrafikbarometern, en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik.
Utdrag ur rapporten:
Vilka har förändrat sitt resande med kollektivtrafiken mest under pandemin?

  • De som har tillgång till bil och tidigare varit växlare (dvs rest omväxlande med bil och kollektivtrafik) samt äldre personer har förändrat resandet mest. I gruppen med bilister som säger sig undvika att resa kollektivt under pandemin är det många som inte heller reste med kollektivtrafiken förut utan föredrar att åka bil. De som enbart väljer bil är många men har inte bidragit till resenärsminskningarna i så stor utsträckning.
  • De som inte har tillgång till bil har minskat sitt resande, men behöver fortfarande göra de nödvändiga resorna med kollektivtrafik. Det är tydligt och positivt att växlarna hörsammat branschens uppmaningar och lämnar plats till de som verkligen behöver resa kollektivt under pandemin.
  • Arbetspendling (5-7 dagar i veckan) har minskat bland bilresenärer men främst hos kollektivtrafikresenärer, som nu bara reser när det är nödvändigt.
  • Andelen av befolkningen som gör en resa oavsett färdmedel under en dag har minskat som helhet.

Kommer resenärerna att återvända till kollektivtrafiken efter pandemin?

  • 73% av befolkningen tror att de kommer att resa i kollektivtrafiken precis som före pandemin. Bilister och sällanresenärer är de mest negativa. Bland växlare och kollektivtrafikresenärer är det bara 7% som inte tror de kommer resa med kollektivtrafiken på samma sätt som tidigare. Det finns en tydlig koppling till resefrekvens.
  • De som valt att byta ut kollektivtrafik mot exempelvis digitala möten under pandemin hör till de som i mycket hög grad planerar att återgå att resa som de gjorde tidigare. Bilinnehavet har inte heller ökat under pandemin.

 
Källa: http://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/kollektivtrafikbarometern-temarapport-coronapandemin-2020.pdf
 
Bild: Depositphotos