Resa
Publicerat: 2016-01-26

Spaning

Blandade känslor för självkörande bilar

Blandade känslor för självkörande bilar

Hos privatpersoner är reaktionerna på självkörande bilar blandade visar en undersökning från försäkringsbolaget If. 30 procent av de över 3 700 svarande säger att de är positiva till självkörande bilar i trafiken – 31 procent säger sig vara neutrala medan 25 procent är negativa. En av de främsta förhoppningarna på de autonoma systemen är att de ska vara bättre än människor på att köra bil. Bättre uppsikt på faror, snabbare reaktionsförmåga och ett eliminerande av den mänskliga faktorn skulle kunna minska antalet olyckor kraftigt. Enligt undersökningen tror 46 procent på en olycksminskning, de flesta av dem tror dock på en liten snarare än en kraftig förändring. Samtidigt tror 20 procent tvärtom att tekniken kommer att leda till fler olyckor. Mest pessimistiska är de yngre – i åldrarna 18-29 tror 24 procent att de nya bilarna kommer att leda till fler incidenter.
Läs mer om undersökningen här:
http://www.mynewsdesk.com/se/if_skadeforsakring/pressreleases/en-av-fyra-negativa-till-sjaelvkoerande-bilar-1300012