Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2017-05-02

Spaning

Andrahandsvärde ökar i betydelse

Andrahandsvärde ökar i betydelse

Redan vid nyköp tänker var femte svensk på vilka framtida möjligheter de har att sälja det vidare på begagnatmarknaden. För ett par år sedan var det endast var tionde. Det visar en undersökning som Blocket låtit Kantar Sifo genomföra. När du handlar något nytt, tänker du då på vilka framtida möjligheter du har att sälja det vidare på begagnatmarknaden? Den frågan fick svenska folket 2013 varav cirka 14 procent svarade ja. I år har siffran stigit till 22 procent. Ju yngre respondent desto fler som kopplar nyköpet ihop med begagnathandeln. Bland åldrarna 18-29 år har 31 procent begagnatmarknaden i åtanke vid nyköp jämfört med 65-74 år där endast 7 procent har det. Tittar man närmare i det yngre ålderspannet kan man se att männen sticker ut med en motsvarande siffra på 36 procent. Här är alltså beteendet starkast.
Läs mer om undersökningen här: http://www.mynewsdesk.com/se/blocket/pressreleases/allt-fler-har-andrahandsvaerdet-i-aatanke-vid-nykoep-1942217