Trendanalys special: Världen post corona - fyra scenarier

Hur ser världen ut efter coronapandemin? Det är en fråga...

eller SKAFFA PROVABONNEMANG

Trendanalys: Bytt, bytt

Att köpa och sälja sina prylar har under lång tid varit populärt. I takt med ett ökat fokus på hållbarhet och ifrågasättande av konsumtion generellt så fortsätter företeelsen att öka i betydelse. Två miljoner svenskar handlade på second hand 2018 och försäljningen på tjänster som Blocket har sedan starten ökat stadigt. Vi ser även hur byteshandels växer, både som initiativ bland privatpersoner och som affärsidéer hos företag.

Klädbytardagar är initiativ som funnits med länge. Nu ser vi också en ökning av moderna alternativ i form av t ex bytesgrupper på sociala medier och hemsidor på internet som underlättar och uppmuntrar till byten människor emellan. Många företag inser värdet i att möjliggöra byten för sina kunder. Konsumenternas alltmer negativa inställning till det slit och släng-beteende som masskonsumtion i många fall har lett till ger företag som uppmuntrar till återvinning en fördel. Men trots konsumenternas goda vilja krävs det ofta något i utbyte för att leda dem rätt.


Positiv inställning

Inställningen till att handla begagnat har under de senaste åren blivit alltmer positiv och trenden fortsätter peka uppåt. När svenskarna får uppskatta hur stor del av deras inköp 2019 som var begagnat blir snittet 15 procent, och var fjärde (25 %) tror att de kommer handla mer begagnat under 2020. Kvinnor (29 %) och åldersgruppen 18-29 år (35 %) uppger i högre grad än snittet att de troligtvis kommer handla mer begagnat i år. Det visar en undersökning från Blocket och Kantar Sifo.

I undersökningen uppger nära hälften (44 %) att de i någon grad har minskat sin konsumtion av kläder, inredning och/eller saker under det senaste året, på grund av klimatdebatten. Kvinnor instämmer i detta i högre utsträckning än män (56 % jämfört med 32 %).


Ökad negativ inställning till konsumtion

Förutom en positiv inställning till att handla begagnat så finns tecken på att den generella inställningen till konsumtion håller på att förändras. 2018 svarade 36 procent i en Sifo-undersökning som Tradera låtit genomföra att de känner en olust inför att konsumera nyproducerade varor. 19 procent svarar samtidigt att de handlar mer begagnade varor än för två år sedan. Vanligast är det att kvinnor i åldern 18–29 känner sig mätta på att köpa nya varor, liksom män och kvinnor över pensionsåldern.


Kläder populärast

Idag finns en uppsjö av tjänster som erbjuder plattformar för att sälja saker i alla tänkbara kategorier som man inte vill ha. En av de populäraste kategorierna är kläder. Enligt statistik från säljsajten Tradera har kläder och mode en stabil placering på topplistan över de kategorier som säljer bäst. Varje dag byter drygt 4 400 secondhand-plagg garderob via sajten och försäljningen av secondhand-mode har ökat med 34 procent på tre år.


Fortsatt popularitet

Ett allt större fokus på vår livsstil och en hållbar konsumtion i kombination med ett tuffare ekonomiskt läge kommer att innebär att populariteten för byteshandel och begagnat kommer att hålla i sig.

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter
  • Altruism. En fungerande verksamhet som bygger på byteshanden drivs på av den altruism som konsumenterna idag värderar högt hos företag.
  • Förändrad syn på ägande. Förhållningssättet till prylar har kraftigt förändrats hos konsumenterna. Ägandet är idag flyktigt och man vill hela tiden ha nytt.
  • Miljömedvetenhet. Konsumenterna bryr sig allt mer om miljön och återvinning börjar vara en självklarhet hos de flesta. Genom att byta eller sälja vidare sina prylar får de ett längre liv och belastningen på miljön minskar.
  • Ekonomi. Konsumenterna kan minska sina utgifter kraftigt genom att byta till sig det de vill ha istället för att köpa nytt.
Relaterade spaningar