Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2021-04-23

Spaning

Anställning utan examen?

Anställning utan examen?

Allt fler stora företagsledare uttrycker att vi har nått vägs ände vad gäller en traditionell universitetsexamen.
Utöver kunskap är kompetens genom praktisk erfarenhet något som efterfrågas hos många, bl a Tesla. Kompetensbristen är stor inom flera sektorer men många företag kommer inte att kunna vänta på att fler studenter examineras.
Elon Musk och Tim Cook bl a har kommenterat att en examen är överskattad. I och med den ökande automationen i samhället så behöver man uppvärdera statusen för arbetet utanför kunskapsekonomin.