Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2019-04-23

Spaning

Tekniska Högskolan satsar på livslångt lärande

Tekniska Högskolan satsar på livslångt lärande

Med global konkurrens ställs höga krav på företagen att ligga i framkant i utveckling när det gäller produkter och tjänster med högt kunskapsinnehåll, effektiv produktion och höga förädlingsvärden. Eftersom utvecklingstakten är snabb blir möjligheten till livslångt lärande i form av kontinuerlig kompetensutveckling för yrkesverksamma allt viktigare.
I linje med detta får nu Tekniska Högskolan vid Jönköping University, med stöd av KK-stiftelsen, möjligheten att satsa stort på att utveckla utbildningsprogram och infrastruktur för ett livslångt lärande i nära samverkan med industrin i Jönköpingsregionen.
Satsningen innefattar två nya projekt inom programmet Expertkompetens för Innovation, Premium och Smarter 2.0, där Tekniska Högskolan samarbetar med andra lärosäten i Sverige att utveckla utbildningar av yrkesverksamma. Projekten innebär i praktiken att ett 20-tal kurser kommer utvecklas inom områdena innovativ produktionsutveckling (premium) respektive AI, artificiell intelligens (Smarter 2.0), vilka kommer erbjudas industriföretagen med start redan i år.
Premium - Professional Education for Manufacturing Innovation - är en satsning där näringslivet själva kommer att vara med och utforma kurserna för att skapa ett så relevant innehåll som möjligt för industrins behov idag. Projektet drivs i samarbete med Mälardalens högskola. Smarter 2.0 är en satsning på AI-utbildningar för yrkesverksamma som genomförs i samarbete med Örebro Universitet samt Högskolan i Skövde och som kompletterar Tekniska Högskolans övriga AI-satsningar på ett bra sätt. AI är en mycket transformativ teknologi, vilket gör det viktigt att handla snabbt när det gäller att öka näringslivets och de yrkesverksammas kunskap om AI.
Dessa båda projekt kompletterar också andra, redan pågående satsningar vid Tekniska Högskolan som till exempel Gjutmagistern, som erbjuder program och kurser som till stor del sker på distans vilket ger möjlighet att kombinera arbete och studier på ett effektivt sätt.
 
Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/ju/pressreleases/tekniska-hoegskolan-satsar-stort-paa-livslaangt-laerande-2862414