Resa
Publicerat: 2019-02-26

Spaning

Antalet laddbara bilar ökade med 50 procent 2018

Antalet laddbara bilar ökade med 50 procent 2018

Vid årsskiftet 2018/19 fanns det 66 058 laddbara personbilar i trafik i Sverige, vilket motsvarar 1,3 procent av den totala svenska personbilsflottan. Högst andel laddbara personbilar hade Stockholms län med 3,5 procent. Det framgår av Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.
Nyregistreringen av personbilar under 2018 påverkades av införandet av bonus-malus-systemet den 1 juli 2018, framförallt genom en omfördelning av drivmedel. Totalt under året nyregistrerades 365 535 personbilar och vid årsskiftet fanns det 4 870 783 personbilar i trafik, en ökning med drygt 25 000 bilar under året. Den största ökningen hade Hallands län med 1,1 procent.
Personbilsflottan domineras fortsatt av bensindrivna bilar, 57 procent, även om antalet bensinbilar minskade med 2,4 procent, jämfört med året innan, till 2 754 872 bensinbilar. Antalet etanol- och gasbilar i trafik minskade också. De laddbara bilarna ökade stort från 43 287 stycken till 66 058, men de är dock fortfarande förhållandevis få till antalet. Elhybrider ökade med 26 procent till 90 273 bilar i trafik. Elhybrider laddas inte utifrån, utan laddas under körning och bidrar till att minska bränsleförbrukningen och därmed utsläppen.
 
Källa: https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/