App för barn på flykt

Det finns en App som bl a tagits fram med svenskt stöd som ska lotsa barn på flykt i Europa till säker hjälp. Rädda Barnen är ansvariga för det svenska innehållet. Appen innehåller information om t ex asyl, sjukvård och juridisk hjälp i 8 europeiska länder på 5 språk.
Man har valt att satsa på en App då man sett att en majoritet av barn och unga har en smartphone med sig.
Missing Children Europe driver projektet som bl a finansieras av stiftelsen H&M Foundation med 11 MSEK under 3 år. Målsättningen är att 20 000 barn ska ha laddat ner Appen till 2020.

Foto: TT