Reklam
Publicerat: 2014-08-13

Spaning

Är predikstolens tid förbi?

Är predikstolens tid förbi?

Många religösa samfund och organisationer ser en vikande trend i antal medlemskap samt en minskande närvaro på sammankomster av olika slag. Är det budskapet som är ur tiden, eller är det kanske sättet på vilket det kommuniceras?
I Sydney har Catholic Archdiocese of Sydney prövat ett lite annorlunda sätt att nå ut med sitt budskap. Man har skapat rörliga animerade berättelser som projiceras på olika kyrkor runt om i staden och som kombineras med musik. När mörkret har fallit blir kyrkan en mäktig fond där berättelserna kommer till liv.