Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2014-08-14

Spaning

Arbetsplatsen kan bära störst potential för wearables

Arbetsplatsen kan bära störst potential för wearables

Det har under 2014 pratats en hel del om ”wearables” och vilket genombrott för produkter likt glasögonen Google Glass och smarta klockor så som Pebble som väntar runt hörnet.
När man hör buzz om nya små teknologiska innovationer inom detta område så angränsar de oftast till mätning av saker i konsumenternas dagliga liv (t.ex. träning och sömn). Emellertid kanske det är så att konsumentmarknaden inte är det område där wearables har störst potential - i alla fall om man får tro den senaste rapporten från en känd konsultfirma.
Accenture Technology Labs har kommit fram till slutsatsen att det finns mycket större möjligheter för wearables inom företagsvärlden än konsumentmarknaden. Accenture säger att värdet av wearbles för den stora mängd företag som har många ”skrivbordslösa” anställda är mycket större och mer direkt än värdet för konsumenter.
Wearables förutspås kunna spara miljarder dollar för företag världen över då tiden mellan probleminformation, beslut och exekvering kan förkortas till sekunder med hjälp av dessa nya kommunikations - och informationsmedel. Manualer, experthjälp, diagnostik och realtidsinformation kan inom snar framtid alltid vara tillgängligt där det inte varit det tidigare.
Företag kan enligt Accentures rapport uppnå stora förbättringar i effektivitet och säkerhet. Detta gäller för en mängd institutioner och industrier, exempelvis i operationssalar eller i avlägsna miljöer med höga säkerhetskrav och krav på snabb problemlösning (t.ex. i olja och gasindustrin).
I rapporten finns en rad industriella och samhälleliga exempel. Ett första gäng Fortune 500 –företag börjar implementering av wearables i organisationerna redan i höst enligt rapporten.
Rapporten finns här:
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Putting-Wearable-Displays-to-Work-in-the-Enterprise.pdf