Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-08-19

Spaning

Artificiella löv skapar energi

Artificiella löv skapar energi

Forskare vid Cambridge University har skapat ett artificiellt löv som kan flyta på vatten och omvandla solljus, CO2 och vatten till energi. det artificiella lövet är lika effektivt som sin naturliga förlaga i sin process med att skapa energi.
Dessa löv är skalbara och behåller sin förmåga även då. Forskarna säger att det kan användas för att skapa renare bränsle/energi bara det finns vatten, oavsett om det är rent eller inte, öppet hav, sjö eller flod.

Foto: Cambride University