Arbetsliv Hälsa / Träning Teknik / Prylar
Publicerat: 2015-01-12

Spaning

CITIZEN SCIENCE

CITIZEN SCIENCE

Har du hört talas om det växande fenomenet Citizen Science eller Crowd-Sourced Science? Det handlar vetenskaplig analys där vanliga människor hjälper vetenskapen att utveckla nya kunskaper.
Exempel på ett växande företag inom detta område är amerikanska Ubiome vars användare bidrar till nya insikter om de triljoner bakterier som finns i våra kroppar. För mellan $100 – $400 analyserar företaget bakterier från tex din hud, mun, näsa eller tarm. Resultatet visar din bakterieprofil i jämförelse med andra användare och hur den förändrats över tiden utifrån tex ändrad kosthållning, medicin eller träning. Analysen svarar inte på om resultaten är ”bra” eller ”dåliga” och Ubiome ger heller inga rekommendationer på åtgärder, utan det är mer ett sätt för användarna att lära sig om sin egen kropp och hälsa, samtidigt som man bidrar till vetenskapen.
Du hittar mer om Ubiome här: http://ubiome.com