Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-12-08

Spaning

Återanvänt syre till syrgasmask

Återanvänt syre till syrgasmask

Ett helt nytt system med syrgas som gör det smidigare och inte minst behagligare att andas har nu börjat att användas inom svensk gruvindustri och akutvård.
Uppfinnaren bakom är en svensk dykare som tillsammans med tre entreprenörer nu har lyckats med något som försökts med i mer än 20 år! Syrgasapparat, Mirolas, väger 1,5 kilo och den återanvänder utandningsluften i ett slutet system.
Kanske ett system även för flyget?
Foto: Tobias Ohls