Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-04-20

Spaning

Tre av fyra företag ser ökad risk för cyberattacker under 2022

Tre av fyra företag ser ökad risk för cyberattacker under 2022

I Trend Micros senaste Cyber Risk Index-rapport summeras andra halvåret 2021 och av resultatet framkommer att 76 procent av företag världen över tror att de kommer att utsättas för en framgångsrik cyberattack i år. En av fyra, 25 procent, bedömer det dessutom som “mycket troligt”. Av rapporten framkommer också att 84 procent av respondenterna upplevt minst en fullbordad cyberattack bara under det senaste året. Över en tredjedel, 35 procent, säger sig ha attackerats sju eller fler gånger.
Bland de hot som oroar respondenterna mest återfinns ransomware, nätfiske, social manipulering och överbelastningsattacker – och stulen information, skadad utrustning, ökade kostnader för att ta in experthjälp och kundbortfall uppges bland de främsta negativa konsekvenserna av att drabbas av en attack.
När det kommer till IT-infrastrukturen så är företag mest oroade över distansarbetande anställda, molntjänster och tredjepartsapplikationer. Detta belyser den pågående utmaningen många företag har när det kommer till att säkra alla de digitala investeringar som gjordes under pandemin. Dessa investeringar var nödvändiga för att stötta övergången till distansarbete och driva affärsverksamheten framåt, och för att förstå verksamhetens attackyta.
Vidare pekar rapportresultatet ut en rad orosmoln för företag världen över, så som att den cybersäkerhetslösning som finns på plats inte stöttar säkerhet för DevOps, eller att verksamhetens IT-säkerhetschef (CISO) inte har tillräckliga mandat eller resurser för att uppnå en stark säkerhetshållning. Detta visar tydligt att företag måste avsätta mer resurser till kompetens, processer och teknik för att förbättra beredskapen och minska de övergripande riskerna.
 
Källa: www.trendmicro.com/cyberrisk
 
Bild: Press Trend Micro