Arbetsliv Resa
Publicerat: 2023-10-17

Spaning

Återhämtning för kollektivtrafiken

Återhämtning för kollektivtrafiken

Transdev har tillsammans med Yougov åter undersökt resenärernas kollektivtrafikvanor. I rapporten konstatersa att resandemönster och distansarbete och annat som etablerat sig som ”det nya normala” efter pandemin består. Den senaste mätningen bekräftar mycket av det som framkom i vårens mätning vilket gör att det med ännu större säkerhet går att belägga att det faktiskt förhåller sig på detta vis.

Av undersökningen framgår exempelvis att fler resenärer vid minst ett tillfälle varje vecka använder kollektivtrafiken jämfört med vad som skedde i förra mätningen. I huvudsak är det Stockholms län som drar upp genomsnittet på riksnivå men även i Skåne, Halland och Blekinge samt i norra Mellansverige sker en ökning av det kollektiva resandet.  39 procent anger att de minst en gång i veckan reser kollektivt. Samma siffra i mars var 36 procent.

Tidigare i år höjde Säpo terrorhotsnivån till 4 av 5. Mätningen visar att resmönster har påverkats. Många undviker trängsel och rusningstrafik, några försöker undvika kollektivtrafiken helt. Samtidigt visar mätningen, vilket vi såg inledningsvis, att resandet med kollektivtrafiken ändå ökar. Även om vi är försiktiga och mer uppmärksamma tycks vi inte ha avskräckts från att resa tillsammans.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/transdev/pressreleases/trots-utmaningar-resandet-med-kollektivtrafiken-fortsaetter-oeka-3279068

 

Bild: Transdev