Mode / Design
Publicerat: 2019-01-07

Spaning

Återvunna skor populärt hos Scorett

Återvunna skor populärt hos Scorett

I december lanserade Scorettgruppen REUSE, ett sortiment av fullt användbara andrahandsskor som putsas upp av huvudkontorets egen skomakare för att sedermera återanvändas av kund. Sortimentet, som initialt introducerades som årets julklapp i ett led mot att uppmuntra kunden till en mer hållbar konsumtion, har gjort succé och sålt över förväntan. Scorettgruppen kommer därför att löpande restaurera fler andrahandsskor för att bemöta växande efterfrågan hos kunderna.
 
Källa: https://www.scorett.se/reuse