Media Shopping Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2022-03-22

Spaning

Åtta av tio svenskar begränsar insamling av personlig information

Åtta av tio svenskar begränsar insamling av personlig information

82 procent av svenskarna gör aktiva val för att förhindra att deras personliga information används på ett obekvämt sätt digitalt. Det visar en ny, riksomfattande undersökning om svenskarnas attityder till digital integritet framtagen av Insight Intelligence tillsammans med Karlstads Universitet, eSam och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Resultaten visar att majoriteten av svenskarna säger sig har god kunskap om hur deras personliga information samlas in digitalt (56 %) och att de flesta gör något för att begränsa det. 2016 svarade 49 procent att de gjorde aktiva val för att begränsa data som samlas in om en, vilket alltså kan jämföras med 82 procent som säger sig göra det idag. Det vanligaste är att avvisa platstjänster i appar och på hemsidor, varannan säger sig göra det (52 %). Nästan fyra av tio ställer in appar så att de inte har tillgång till information eller funktioner på telefonen. Generellt är det medelålders män som i störst utsträckning hindrar personlig insamling av data, då framförallt när det kommer till tekniska lösningar som VPN-tjänster, lösenordshanterare, eller privacy-inställningar på telefonen.
Undersökningen visar också att:

  • Var femte skulle kunna tänka sig att byta sin personliga information digitalt mot pengar eller tjänster (21 %).
  • Relativt få är oroliga för att deras arbetsgivare övervakar deras digitala aktivitet (11 %)
  • Uppgifter om ens ekonomi ses som mest känsligt att dela digitalt.

 
Källa: https://www.insightintelligence.se/delade-meningar/delade-meningar-2022/
 
Bild: Depositphotos