Arbetsliv Media Shopping Teknik / Prylar Utbildning Värderingar
Publicerat: 2020-12-22

Spaning

Svenskarnas digitala liv under pandemin

Svenskarnas digitala liv under pandemin

Hur har coronapandemin påverkat våra liv och våra digitala beteenden? Rapporten Svenskarna och internet 2020 ger en unik bild av den snabba digitaliseringen av samhället som skett i samband med coronakrisen. Undersökningen bygger på intervjuer som vanligtvis görs i årets första kvartal. Men i år ingår för första gången två datainsamlingar, en alldeles innan och i början av pandemin, och sedan ytterligare en i årets tredje kvartal.
Det betyder att de båda mätperioderna i Svenskarna och internet 2020 sammantaget ger en unik inblick i den effekt som coronapandemin har haft på internetanvändningen i Sverige. Tillsammans med jämförelsedata från 2019 fångar undersökningen svenskarnas förändrade beteende på nätet och samhällets digitalisering i stort innan och under pandemin.
Utdrag ur rapporten:
Idag använder nästan alla svenskar internet. I tredje kvartalet märks också en tydlig coronaeffekt eftersom 1 procent anger att de blivit nya internetanvändare under pandemin. De flesta som har börjat använda internet för första gången under året är 76 år eller äldre. De äldsta tar också allt större plats på nätet. Pensionärer knappar i många fall in på de yngre internetanvändarna, och börjar i allt högre grad använda strömmande medietjänster, e-handel och olika kommunikationstjänster. Undersökningen visar att pensionärer allmänt är mer positiva till sin ökade skärmtid än andra åldersgrupper.
Under pandemin har andelen som arbetar hemifrån på heltid mer än tiofaldigats. Hälften av dem som distansarbetar hade ingen tidigare erfarenhet av hemarbete. De allra flesta – 8 av 10 – tycker också att hemarbetet har fungerat bra. Dessutom vill de flesta även fortsätta jobba hemifrån efter pandemin, åtminstone en del av sin arbetstid.
Framförallt är det tjänstemän som haft möjlighet att flytta hem kontoret. De som har arbetaryrken har av förklarliga skäl inte alls haft samma möjlighet till distansarbete. Det är också de som har fortsatt gå till jobbet som till större del har behållit sina gamla vanor, till exempel att handla i fysiska butiker.
Gymnasieskolorna har bedrivit en stor del av sin undervisning på distans men undersökningen visar att gymnasieeleverna till stor del föredrar traditionell undervisning i fysiska klassrum. De yngre studerande är mindre nöjda med den snabba digitaliseringen under pandemin. Var tredje studerande tycker att distansundervisning innebär en högre arbetsbörda, och många upplever att det egna lärandet blivit lidande, enligt undersökningen.
Förutom undervisningen har studenter också blivit mer missnöjda med hur mycket tid som spenderas framför en skärm på fritiden. 9 av 10 studerande svarar att de är missnöjda med sin egen skärmtid. Under pandemin känner sig också fler studenter utanför socialt av sin ökade skärmtid – helt tvärtemot hur pensionärerna upplever det.
E-handeln har ökat under pandemin från en tidigare hög nivå. Mer än var fjärde internetanvändare har också börjat e-handla mer än tidigare. Samtidigt är det många internetanvändare som handlar på nätet för första gången. 2 procent uppger att de handlat på nätet för första gången. Och det är framförallt de äldsta som har testat att e-handla för första gången.
De produkter som dominerar näthandeln under pandemin är livsmedel, läkemedel och apoteksvaror. En tredjedel har handlat livsmedel på nätet och 6 procent har gjort det för första gången. Hälften av internetanvändarna har handlat läkemedel och apoteksvaror på nätet, och 5 procent har gjort det för första gången. Just att handla på nätet är något som många uppger att de kommer att fortsätta med i högre utsträckning, efter pandemin, enligt undersökningen.
Användningen av sociala medier som exempelvis Facebook, Instagram, Snapchat och Tiktok har ökat, och nu använder nära 9 av 10 internetanvändare sociala medier. Även den dagliga användningen av sociala medier har ökat stadigt under pandemin.
 
Läs rapporten: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2020/
 
Bild: Depositphotos