Automatiserad bidragshantering i Trelleborg

Automatiserad bidragshantering i Trelleborg

Användning av algoritmer istället för mänskliga handläggare har lett till att flera bidragstagare i Trelleborgs kommun fick jobb förra året – samtidigt som kommunen totalt sett betalade ut mindre i försörjningsstöd.

I stället för att handläggare granskat ansökningarna om bidrag har det automatiserade systemet kopplat upp sig mot Skatteverket och Arbetsförmedlingen och tagit reda på om personen har rätt till bidrag. Kommunen har samtidigt minskat antalet handläggare och anställt fler som hjälper bidragstagare att komma i arbete. Förra året gick 450 trelleborgare från bidrag till jobb, att jämföra med 168 för fem år sedan.

Läs mer här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6856831