Arbetsliv Hälsa / Träning Kultur / Fritid Privatekonomi Värderingar
Publicerat: 2016-06-08

Spaning

Ökat politiskt intresse bland unga

Ökat politiskt intresse bland unga

En ny webbplats, http://www.ungidag.se/, från SCB och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gör det möjligt att följa ungas levnadsvillkor i Sverige över tid. Sammanställningen visar bland annat att unga röstar i allt större utsträckning och att den tidigare minskningen i ungas medlemskap i politiska partier har stabiliserats samt att ungas politiska aktiviteter förändras. Andelen 18–24-åringar som röstade i riksdagsvalet ökade från 71 procent 2002 till 82 procent 2014. Trenden syns även i andra val. Att ägna sig åt politiska aktivtiter är ett annat sätt att vara delaktig i samhällslivet. Ungdomsindikatorerna visar att den vanligaste politiska aktiviteten bland personer i åldern 16–25 år 2015 var att stötta en åsikt på internet, vilket 56 procent hade gjort. Det var också vanligt att konsumera medvetet, skriva på namninsamlingar samt ge pengar till en organisation. Ungas medlemskap i politiska partier har sjunkit sedan början av 1990-talet. Men sedan 2008/2009 har andelen 16–24-åringar som är medlemmar i ett politiskt parti varit runt 4 procent. Det är ingen signifikant skillnad mellan i vilken utsträckning unga och äldre är medlemmar i ett politiskt parti.
Läs mer på: http://www.ungidag.se/