Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2016-01-20

Spaning

Automatisering skrämmer ungdomar

Automatisering skrämmer ungdomar

En global undersökning, genomförd av Future Foundation på uppdrag av Infosys, visar att 40 procent av de tillfrågade (ungdomarna i åldern 16-25) är oroliga för att deras jobb ska automatiseras. Mest oroliga var brittiska ungdomar. Här trodde 45 procent att teknik skulle ersätta deras arbete. Den största orsaken till oron tycks vara att man är orolig för att den egna kunskapen, inom framför allt IT, inte räcker till:
Läs mer om undersökningen här:
https://www.infosys.com/newsroom/press-releases/Pages/human-potential-education-industrial.aspx