Arbetsliv Utbildning Värderingar
Publicerat: 2023-06-14

Spaning

Fördomar mot kvinnor består

Fördomar mot kvinnor består

En ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) visar att världens befolkning har fortfarande lika starka fördomar mot kvinnor som för tio år sedan. Närmare 90 procent av världens befolkning har minst en fördom kopplad till könsroller visar rapporten. UNDPs könsrollsindex visar även att 69 procent av världens befolkning anser fortfarande att män är bättre politiska ledare än kvinnor och endast 27 procent anser att det är viktigt för demokratin att kvinnor har samma rättigheter som män. 46 procent av världsbefolkningen tycker att män har större rätt till arbete och 43 procent anser att män är bättre företagsledare. Dessutom anser ungefär 25 procent av världens befolkning att det går att försvara att en man slår sin fru.

 

Källa: https://www.undp.org/press-releases/decade-stagnation-new-undp-data-shows-gender-biases-remain-entrenched

 

Bild: Depositphotos