Utbildning
Publicerat: 2015-06-08

Spaning

Avslöja fusk med drönare

Avslöja fusk med drönare

Drönarnas användningsområden utvidgas för varje dag. Ett av de mer innovativa exemplen kommer från Kina där man i staden Luoyang nu tar drönare till hjälp för att avslöja studenter som fuskar under "Gaokao", den två dagar långa skrivning som avgör vilket universitet och yrke en student kommer att få i livet. I jakten på en bra karriär är det idag inte ovanligt att studenterna tar till tekniska hjälpmedel för att få så bra resultat som möjligt. Nu använder därför myndigheterna drönare som flyger över studenterna som sitter i stora salar. Drönarna är har med sig utrustning som skannar efter radiovågor och även kan fastställa positionen för källan. Den manövreras av vakterna via en app i en surfplatta och har en räckvidd på 1 km. Studenter som avslöjas med att fuska avstängs från möjligheten att ta sin examen under tre års tid.
Läs mer här: http://shanghaiist.com/2015/06/03/drones-used-combat-gaokao-cheaters.php