Hälsa / Träning Utbildning
Publicerat: 2016-04-05

Spaning

Upptäck dyslexi tidigt

Upptäck dyslexi tidigt

Det svenska företaget Optolexia har utvecklat en metod där man på mindre på en minut tar reda på om en person har dyslexi. Träffsäkerheten är 95 procent.
Screening av en person tar ca 45 sekunder och det enda personen behöver göra är att läsa en kort text på ca 10 rader på en datorskärm. Skärmen är utrustad med en speciell teknik som kan registrera försökspersonens ögonrörelser mycket exakt. Inspelningarna analyseras och jämförs mot företagets datamodeller. Testet är helt automatiserat och kräver ingen manuell rättning eller administrering.
Optolexia är ett resultat av ett VINNOVA finansierat projekt och är skapat med stöd från KI Innovations.
Mer info: http://optolexia.se/