Shopping
Publicerat: 2020-08-04

Spaning

Avtagande tillväxt för e-handeln i juni

Avtagande tillväxt för e-handeln i juni

E-handeln växte med 23 % under juni, vilket är en betydligt lägre tillväxt än under både april och maj. Det är dock tydligt att allt fler gör en större del av sina köp på nätet och att många undviker fysiska butiker. Detta visar PostNords rapport E-barometern för juni månad. Det är fortfarande de äldsta konsumenterna (65-79 år) som står för det starkaste tillväxten, hela +68 procent, jämfört med +11 procent i gruppen 30-49.
Den totala andelen som e-handlat de senaste 30 dagarna är 76 procent av de tillfrågade. Det gör att junis siffra är något lägre jämfört med i maj (77 %) och april (78 %). Vissa produktkategorier hade dock en ovanligt stark uppgång i antal konsumenter, jämfört med juni 2019. Dagligvaror gick från 10 procent till 18 procent, i andel av befolkningen som e-handlat, alltså en ökning med 80 procent.
E-barometern för juni är den tredje rapporten som visar e-handelns utveckling månadsvis. Rapporten baseras på två undersökningar genomförda av Kantar Sifo på uppdrag av PostNord. Den ordinarie undersökningen genomfördes i början av juli, med 1 356 svar från personer som e-handlat under de senaste 30 dagarna. Den andra undersökningen, som initieraats med anledning av rådande coronasituation, genomfördes under juni, med svar från totalt 1 086 personer.
 
Läs mer här: https://www.postnord.se/vara-losningar/e-handel/e-handelsrapporter/e-barometern
 
Bild: Depositphoto