Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2024-05-23

Spaning

Svenskarna spenderar allt mer i utländska webbutiker

Svenskarna spenderar allt mer i utländska webbutiker

Betalföretaget Nets publicerar nu 17:e årets upplaga av sin rapport om hela den svenska e-handeln dvs. både produkter, resor och tjänster. Rapporten innehåller dels de kategorier som svenskarna spenderar inom, vilka betalsätt som är mest populära, hur man tänker och agerar miljömässigt och mycket mer.

Nio av tio svenskar handlar numera på nätet och klart mest av handeln – omkring 80 procent – sker i svenska webbutiker. Men e-handeln är särskilt konkurrensutsatt eftersom det är lätt för konsumenterna att jämföra priser och handla från andra länder. Stora internationella aktörer inom hotell- och flygbokning och marknadsplatser så som amerikanska Amazon eller kinesiska Alibaba och Temu drar nytta av den globala räckvidden.

Rapporten visar att under en genomsnittlig månad köper drygt var femte svensk (22 %) något på nätet från utlandet. Det är en ökning med två procentenheter sedan ifjol. Men bland yngre svenskar dvs. 18-29 år är andelen hela 30 procent. Andelen svenskar som handlat på Amazon ökar från en femtedel till en fjärdedel – och åtta av tio ämnar handla igen.

Produkter är det som svenskarna främst handlar i utländska webbutiker och att varan inte fanns tillgänglig i Sverige är den främsta anledningen till att man handlar utomlands (46 %). För drygt tre av tio konsumenter är det lägre priser som gäller.

Det finns dock en del fördelar för svenska webbutiker eftersom många är tveksamma till att handla från utlandet. Svårigheter med att returnera produkten är mest uppenbar och är den klart största anledningen till att man inte vill handla utomlands (39 %). Att kostnaden för leveransen blev för hög (26 %) liksom tullregler (24 %) och långa leveranstider (21 %) är andra anledningar.

På senare år har de stora internationella marknadsplatserna tagit mer av den svenska e-handelskakan – drygt 80 procent av svenskarna har under 2023 någon gång handlat från en sådan marknadsplats. Större utbud och pris är återigen de största anledningarna.

De svenskar som är tveksamma till marknadsplatser är främst det på grund av osäkerhet kring kvalitet på varorna (40 %), support om något går snett med köpet (30 %) samt etiska betänkligheter (24 %). Det senare är sannolikt en mix av möjliga tveksamma arbetsförhållanden och miljötänk i det andra landet.

Men en majoritet av svenskarna (55 %) stödjer helst sina lokala och oberoende webbutiker istället. Och nästan en fjärdedel ratar helt de stora jättarna.

 

Källa: https://info.nets.se/hubfs/E-handelrapport%20Sverige%202023.pdf

 

Bild: Nets