Teknik / Prylar
Publicerat: 2019-03-27

Spaning

Bakterier blir energikällor

Bakterier blir energikällor

Forskning från Lunds universitet har påvisat nya sätt att hämta energi ifrån, att utvinna det ur bakterier. Genom bakteriers ämnesomsättning så går det att utvinna energi då det skapas elektriska strömmar som man kan hämta upp genom att att överföra energin till en elektrod. Svårigheten har varit att ta sig igenom bakteriens cellväggar och kunna hämta energin, men med innovationer inom detta forskningsområde går det nu att nå energin inne cellerna.  Genom att skapa en artificiell molekyl, även kallad redoxpolymer går det att nå in cellerna hos bakterien. Denna forskning kan därmed resultera i att vi kan använda bakterier som biobränsle, så kallade mikrobiella biobränsleceller.
Läs mer: https://www.forskning.se/2019/03/26/bakterier-kan-bli-framtida-stromkalla/